حریم من
welcome to my weblog
۱۳۸٤/٩/۳٠
 

 

ديگر ز شاخ سر و سهی بلبل صبور         گلبانگ زد که چشم بد از روی گل بدور

ای گل بشکر آنکه تويی پادشاه حسن      با بلبلان شيدا مکن غرور

از دست غيبت تو شکايت نميکنم             تا نيست غيبتی نبود لذت حضور

گر ديگران بعيش و طرب خرمند و شاد      ما را غم نگار بود مايه ی سرور

زاهد اگر بحور و قصورست اميدوار            ما را شرابخانه قصورست و يار حور

می خور ببانگ چنگ و مخور غصه ور کسی    گويد ترا که باده مخور گو هو الغفور

حافظ شکايت از غم هجران چه ميکنی  در هجر وصل باشد و در ظلمتست نور

 

 لینک نوشته| نوشته شده در ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ توسط : روشنک