حریم من
welcome to my weblog
۱۳۸٥/۱/۱٥
مبارک شمائيد!

 

راستش ما و شما دیگر حوصله بازگویی و دراز گویی حرفهای تکراری را نداریم .آن هم درباره بهار و نوروزی که خودش نفی کهنگی و تکرار است.هر چند خودِ بهار هم نوعی تکرار است ؛ یعنی تکرار تازگی ، اما حتی تکرار تازگی هم اگر تازگی نداشته باشد ، تکراری و ملال آور است.

 

چند هزار بار تکرار کنیم که بهار فصل گل و بلبل و سنبل است ، فصل شکوفه و شکفتن و شعر و شاعری ...

 

باد آمد و بوی عنبر آورد

                             

                              بادام شکوفه بر سر آورد

 

بهار فصل تجدید حیات طبیعت است.انتشار هزار باره ی کتابی که حتی یک بار هم آن را درست نخوانده ایم .فصل تجدید چاپ کتاب آسمانی و مقدس که خواندنش سواد الفبا هم نمی خواهد ، اما ما به جای اینکه این کتاب را برگ به برگ و سطر به سطر  بخوانیم ، تنها گاه با نگاهی گذرا روی جلد کتاب را می نگریم و می گذریم یا مانند کودکان آن را ورق می زنیم و تنها به تصویرهایش نگاه میکنیم.

 

راستی که میان بهار زمینی ما و بهار اسمانی عارفان ، تفاوت از زمین تا به آسمان است ؛ از بهار ما که سالی مثلاً یک بار عید داریم تا بهار عارفان که در هر نفس دو عید در خود دارند : " عارفان هر دمی دو عید کنند."

 

شاید هم علتِ تکراری دیدنِ بهار ، تکراری بودن خود ما باشد. شاید خود ما دچار بیماری همه گیر تکرار شده ایم که همه چیز را تکراری می بینیم.

شاید تنها باید غبار عادت را از مسیر تماشا زدود .اما راستی که چه کار دشواری است خانه تکانی!!!

 

به قول سهراب :

چشمها را باید شست

جور دیگر باید دید

 

اگر چنین شد ، دیگر نیازی نیست منتظر بمانیم که سالی برود و بهاری بیاید تا ما باز نوروزی و روز نویی ببینیم و به همه تبریگ بگوییم.

 

چرا ما بمانیم تا نوروز بیاید و روز ما را نو کند؟چرا ما بمانیم تا عیدی بیاید و ایام ما را مبارک کند؟

 

به قول شمس تبریزی:

ایام می آید تا به شما مبارک شود

ایام را مبارک باد از شما!

مبارک شمائید!

 

پس شاید بهتر است به جای اینکه عید را به شما تبریک بگویم ، شما را به عید تبریک بگویم.

 

پس مبارک است!

 

ای بستگان تن!به تماشای جان روید

کاخر رسول گفت : تماشا مبارک است!

نقشی که رنگ بست از این خاک ، بی وفاست

نقشی که رنگ بست به بالا ، مبارک است!

بر خاکیان جمالِ بهاران خجسته باد!

بر ماهیان تپیدنِ دریا مبارک است!

 

 

 لینک نوشته| نوشته شده در ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ توسط : روشنک