یه وقتایی پیش میاد با خودت درگیری... حسابی گیجی .... نمیدونی چی درسته چی غلط .... نمیدونی این راه و انتخاب میکنی یا نه ؟ .... تردید و دو دلی ...ولی بالاخره یه روز تو به لحظه انگار تو دلتو یه نوری روشن میکنه... احساس سبکی میکنی ....تردید جاشو به روشنایی میده ... مطمین میشی چی میخواهی چی درسته ... مطمین شدم این راه من نیست ...سبک شدم... خدابا شکرت... منتظر میمونم تا روزی که ...

/ 0 نظر / 37 بازدید