من از مرداد هیچی ننوشتم ؟ !!! سوال ناراحت 

خوب راستش چیزی برای نوشتن نداشتم . هر بار میومدم بنویسم میدیدم حرف غم و غصه هست ، به خودم میگفتم بسه هر چی پستهای غمناک نوشتی هر کسی برای خودش توی زندگی ناراحتیایی داره برای فرار از اون ناراحتیا بخواد بیاد یکم وبگردی بکنه و از شانس بدش بیاد به حریم من جز اینکه به غمش اضافه بشه چیز دیگه ای عایدش نمیشه پس بهتره سکوت کنم خنثی 

هر بار هم که اومدم از شادی بنویسم اینقدر گذرا بوده اینقدر عمرش کم بوده که به نوشتن نمیرسید . با فوت پدر بزرگم توی مهر ماه هم که دیگه دست دلم به هیچ کاری نرفت افسوس ناراحت 

سعی میکنم امروز یه پستی بذارم که یکمی نشونه هایی از امید باشه توش البته بستگی داره حالم چطور باشه قول نمیدم سعی میکنم .بازم عذر میخوام از تمام کسایی که هنوز اینجارو میخونن و هر بار که اومدن دیدن خبری نیست و دیگه حسابی پشیمونن از باز کردن وبلاگم ابرو

 

/ 2 نظر / 29 بازدید
ملیح

عزیزم خوش اومدی بوس

رضا

بهلللللللللله...شما سالی یه بارم بنویسه کفایت می کنه...نه روشنک خانم شما وارد زندگی شدی تو پیچ و خمش راه بلاگت رو گم کردی...طبیعیه... عمر شادی همیشه کوتاهه و عمر غم بلند...